WYBORY SAMORZĄDOWE

Ponowne głosowanie 30 listopada 2014 r., godzina 7.00-21.00

 

Miejska Komisja Wyborcza

Informacje dotyczące powoływania miejskiej komisji wyborczej

    1.  Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z funkcjami,

    2.  Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu,

   3. Formularz zgłoszenia listy  kandydatów  na  radnych  w  wyborach do  Rady Miejskiej  Inowrocławia, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

       - Załącznik - lista poparcia kandydatów,

       - Załącznik - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

       - Załącznik - oświadczenie lustracyjne,

       - Załącznik - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

      - Załącznik - oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski,

    4.  Wzór zgłoszenia kandydata na Prezydenta Miasta Inowrocławia,

    5.  Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu,

    6.  Komunikat Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Inowrocławiu  z  dnia  17  października 2014 r., o  terminie i  miejscu  losowania  numerów  dla  list  kandydatów  na  radnych  zarejestrowanych  w wyborach do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   7. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu o terminie publicznego losowania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Inowrocławiu.

   8. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 20 października 2014 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   9.  Uchwała Nr 10/2014 Miejskiej Komisji  Wyborczej w Inowrocławiu z dnia  23  października  2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

  10.  Uchwała  Nr 14/2014  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Inowrocławiu z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

   11. Uchwała Nr 15/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

   12. Uchwała Nr 16/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

   13. Uchwała Nr 17/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

   14. Uchwała Nr 18/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

  15. PROTOKÓŁ  WYNIKÓW  GŁOSOWANIA  I  WYNIKÓW  WYBORÓW  PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA, SPORZĄDZONY 17 LISTOPADA 2014 R. PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W INOWROCŁAWIU,

  16. PROTOKÓŁ  Z   WYBORÓW    DO   RADY    MIEJSKIEJ    INOWROCŁAWIA,   SPORZĄDZONY 17 LISTOPADA 2014 R. PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W INOWROCŁAWIU,

   - ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA - ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z 23 OKRĘGÓW WYBORCZYCH.

  17. Uchwała Nr 19/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Inowrocławia w dniu 30 listopada 2014 r.

  18. Uchwała Nr 21/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. zmiwniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

  19. Uchwała Nr 22/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

  20. Uchwała Nr 23/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Inowrocławia,

  21. PROTOKÓŁ   WYNIKÓW   GŁOSOWANIA  I  WYNIKÓW  WYBORÓW  PREZYDENTA   MIASTA INOWROCŁAWIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU, SPORZĄDZONY 1 GRUDNIA 2014 R. PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W INOWROCŁAWIU.

 

Podstrona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia
Copyright 2014 Miasto Inowrocław - Wszelkie prawa zastrzeżone